The game is on!

(Celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku očami sprievodného pedagóga) 5:00 Zvoní budík. Zase. Loading… Spoznávam deti. Je utorok a ja som učiteľ. Musím sa dostať na stanicu pred 6-tou, ideme s Nikolou do Bratislavy na olympiádu. To fakt?  — 5:55 Stretávam Nikolu, kýva mi od druhého konca autobusu. Vyzerá napriek všetkému (rozumej 4 odohrané predstavenia…

Suplovanie – výhoda, alebo stresovanie sa?

  Morálka v triede voči učiteľovi sa vzťahuje na veľa vecí. Jedna z nich predstavuje zastupovanie, je vo vašej triede na pozitívnej, alebo na negatívnej úrovni ?         Poďme si o tom niečo povedať.  V prvom rade treba poznamenať, že zastupovanie hodiny práve keď sa mala písať písomka môže žiakom odľahčiť ich ,,psychickú náladu”,…

Nový riaditeľ, nová škola?

A je to tu! Vedeli ste to? Vie vôbec niekto, že práve teraz prebieha voľba nového riaditeľa našej školy? Priznám sa, že aj ja sám som o tom presne nevedel, pretože ako študent som zahltený bežnými študentskými starosťami. Naskytá sa zopár otázok. Čo všetko sa zmení príchodom nového riaditeľa? Čo pre nás znamenal ešte ten…